Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu.


1. Wstęp

nKrotoszyn.pl jest portalem zawierającym katalog firm i instytucji posiadających swoje siedziby na terytorium Polski a w szczególności Miasta Krotoszyn i okolic.

2. Definicje

Dostawca – Dostawcą usługi jest firma AM Tomasz Szymański z siedzibą w Krotoszynie przy os. Korczaka 7/24.

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu w zakresie przeglądania i wyszukiwania informacji.

Klient – właściciel lub przedstawiciel firmy, której dane zostały zamieszczone w bazie nKrotoszyn.pl

3. Postanowienia ogólne

a) Każdy Użytkownik może bezpłatnie i bez ograniczeń korzystać z zasobów dostępnych na stronach internetowych nKrotoszyn.pl

b) Przedmiotem umowy między Dostawcą, a Klientem jest wpis danych kontaktowych firmy do bazy nKrotoszyn.pl

c) Każda firma może posiadać tylko jeden wpis.

d) Zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Klient oraz Użytkownik dokonując rejestracji wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną (na podany przez niego adres e-mail) wiadomości o charakterze handlowym lub informacyjnym oraz na przetwarzanie ich przez Dostawcę na zasadach określonych przepisami Ustawy.

e) Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883), Klient oraz Użytkownik dokonujący rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Dostawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych.

f) Zabrania się rozsyłania ofert za pośrednictwem systemu wysyłania wiadomości nKrotoszyn.pl. Wszelkie tego typu zachowania traktowane są przez administrację nKrotoszyn.pl jako SPAM i w związku z tym będą pociągać za sobą konsekwencje prawne.

g) Usługi Serwisu mogą podlegać zmianom odnośnie ich zakresu i treści.

h) Wszelkie działania Klienta lub Użytkownika przynoszące szkodę nKrotoszyn.pl, np. wielokrotne dodawanie tych samych treści, próby oszukania lub obejścia zabezpieczeń mogą w konsekwencji prowadzić do usunięcia konta.

4. Wizytówka

a) Wizytówka, to usługa skierowana do firm chcących zamieścić swoją wizytówkę w katalogu firm nKrotoszyn.pl

b) Rejestracja konta i emisja wizytówki w katalogu nKrotoszyn.pl, jest bezpłatne.

c) Opłatom podlegają fukncje dodatkowe, z których korzystanie nie jest obowiązkowe.

5. Prawa i obowiązki Dostawcy

a) Dostawca zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczonych przez Klientów i Użytkowników treści, w szczególności tych naruszających polskie prawo oraz przyjętych za obraźliwe bez podania przyczyny i powiadomienia.

b) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Klientów i Użytkowników serwisu na stronach internetowych NKrotoszyn.pl

c) Dostawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wizytówki naruszającej warunki regulaminu, bez podania przyczyny i zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta.

d) Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych korekt wpisów, w szczególności usuwania błędów ortograficznych, literówek itp.


6. Prawa i obowiązki Klienta

a) Przedstawiciel firmy zostaje Klientem dokonując rejestracji poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego.

b) Klient zobowiązuje się do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w razie, gdy dane te ulegną zmianie, do ich aktualizacji za pośrednictwem formularzy edycji.

c) Klient zamieszczając dane firmy w bazie nKrotoszyn.pl wyraża zgodę na ich udostępnienie na stronach internetowych katalogu nKrotoszyn.pl

d) Klient zobowiązany jest chronić swoje hasło.

e) Klient ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć dane zarejestrowanej przez siebie firmy z bazy nKrotoszyn.pl. W tym celu należy wysłać taką informację do administratora serwisu za pomocą formularza kontaktowego.

7. Własność intelektualna

a) Treść stron internetowych nKrotoszyn.pl stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późniejszymi zmianami). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronach internetowych nKrotoszyn.pl przysługują wyłącznie Dostawcy.

b) Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych powyżej materiałów wymaga zgody Dostawcy.

c) Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli. W serwisie są one umieszczone jedynie w celach informacyjnych.


8. Postanowienia końcowe

a) Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.

b) Wszelkie pytania i informacje dotyczące katalogu nKrotoszyn.pl prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy.

Potrzebujesz pomocy?