Zwrot akcyzy za olej napędowy dla rolników

 Zwrot akcyzy za olej napędowy dla rolników

Jeśli w produkcji rolnej wykorzystywaliśmy olej napędowy to mamy okazję odzyskać część poniesionych kosztów w postaci podatku akcyzowego. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 wynosi 81,70 zł. Jest więc o co się postarać.

W sierpniu 2012 roku można w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Formularze wniosków można odebrać w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7, w punkcie informacyjnym lub w pokoju 44. Wnioski dostępne są również u sołtysów, oraz można je pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Aby wniosek był kompletny musimy dołączyć do niego faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 do 31 lipca 2012 roku. Środki pieniężne będą wypłacane w październiku 2012 roku przez cały miesiąc.

Warto też zwrócić uwagę, że jeśli nie przedłożymy w urzędzie oryginałów faktur tylko ich kopie to zobowiązani będziemy uiścić opłatę skarbową w wysokości 5 zł za każdą stronę. Spowodowane jest to tym, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów czynność urzędowa polegająca na potwierdzaniu przez upoważnionego przez burmistrza pracownika urzędu miasta zgodności z oryginałem kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych, podlega opłacie skarbowej.

Wszelkie pytania zainteresowanych rolników można kierować do Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

  • tel. 62 722 74 89 – Pani Izabela Jocher
  • tel. 62 722 74 30 – Pani Wioleta Kaźmierczak
Potrzebujesz pomocy?